A hallgatók megismerkednek a pásztázó elektronmikroszkópia (SEM), valamint az elektronsugaras röntgenanalízis (EPMA) elméletével, valamint gyakorlatával. A kurzus anyagát képezi az egyéb pásztázó elven működő berendezések (SPM, AFM stb.) alapelveinek és működési módjainak bemutatás is. A szemeszter alatt a hallgatóknak több alkalommal is lehetőségük nyílik az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazására.

Ajánlott irodalom: Pozsgai Imre: A pásztázó elektronmikroszkópia és az elektronsugaras mikroanalízis alapjai