A francia nyelvről magyar nyelvre (B-A) történő fordítás kérdéseivel foglalkozó kurzuson a hallgatók gyakorolják a különböző szakterületen előforduló társadalomtudományi szövegtípusokhoz tartozó szövegek fordítását, a fordítandó és a fordított szövegek tartalmi, nyelvi és fordítástechnikai elemzését. A lefordítandó szövegek nemcsak történettudományi, kultúratudományi, filozófiai és etnológiai szakterületekről származnak, hanem igyekszünk más társadalomtudományi területekről is válogatni. A létező fordítások elemzése az órák egyik fontos módszertani eszköze.

A magyar nyelvről francia nyelvre (A-B/C) történő fordítás kérdéseivel foglalkozó kurzuson – az előző félév hasonló tárgyú, B/C-A irányú gyakorlatait folytatva – a hallgatók gyakorolják a különböző szakterületen előforduló társadalomtudományi szövegtípusokhoz tartozó szövegek fordítását, a fordítandó és a fordított szövegek tartalmi, nyelvi és fordítástechnikai elemzését. A lefordítandó szövegek nemcsak történettudományi, kultúratudományi, filozófiai és etnológiai szakterületekről származnak, hanem igyekszünk más társadalomtudományi területekről is válogatni. A létező fordítások elemzése az órák egyik fontos módszertani eszköze.

A fordító kompetenciájának nélkülözhetetlen eleme a kultúra, a politika és a gazdaság területén való eligazodás, ennek pedig elengedhetetlen feltétele a hazai és a nemzetközi politikai intézményrendszer, az állami, közigazgatási és uniós intézmények, a legjelentősebb szervezetek ismerete. Az intézményrendszer általános kereteinek megismerése után sorra vesszük a legfontosabb intézményeket és szervezeteket funkciójuk, felépítésük és működési mechanizmusuk szerint, a szükséges mértékben történeti kitekintéssel egészítve ki tanulmányozásukat. (Mivel a képzés külön kurzust szentel az európai uniós alapismereteknek, az EU intézményrendszerét itt részletesen nem tárgyaljuk.)