A Bölcsészettudományi Karon működő Idegennyelvi Központ feladata a nyelvi sokszínűség fejlesztése, hatékony, aktív nyelvtudás kialakítása minél szélesebb körben. A Központ 2010. ősze óta működik a Karon, mint karközvetlen, nem önálló egység. Irányítását a dékán megbízása alapján, valamely idegennyelvi tanszék PhD fokozattal rendelkező oktatója látja el. Feladata az alábbi tevékenységek szolgáltatása és koordinálása:

  • a kar nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatóinak felkészítése a diplomakövetelményekben előírt írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára
  • általános nyelvi képzés kezdő, középhaladó és haladó szinten a kar hallgatói számára
  • szakfordítóképzés, szaknyelvoktatás a kar hallgatói számára.

Feladatait, a kar nyelvi intézeteivel és tanszékeivel szorosan együttműködve látja el.

 

  1. Az általános nyelvfejlesztés keretében kezdő, középhaladó, haladó nyelvórákat kínálunk francia, olasz, kínai és német nyelvekből. A kommunikációs képességek fejlesztésének fontossága érdekében, már kezdő szinten is arra törekszünk, hogy az anyanyelvi tanárok is bekapcsolódjanak az oktatásba.
  2. Vannak közép- és felsőfokú nyelvvizsga-előkészítő kurzusaink is, angol, francia, spanyol és német nyelvekből indítjuk, magát a nyelvvizsgáztatást nem a központ végzi, jelenleg az Origo és a Dexam vizsgáira készítjük fel a hallgatóinkat.
  3. A szaknyelvi képzés jelenleg két szakirányú továbbképzés keretében valósul meg, az egyik az angol nyelvű pszichológus szakfordító képzés, négy féléven keresztül, a másik pedig az Idegen nyelvi referens és fordító képzés. Francia, holland, lengyel, német, olasz, orosz nyelvek közül választhatnak a hallgatók, két féléven át hallgatnak szaktárgyakat, illetve vehetnek részt a szakfordító órákon.

This is the explanation you can add at the beginning of the Dutch course:

In Europe, Dutch is spoken in The Netherlands and in the Dutch-speaking part of Belgium (Flanders). The language exercises and texts about culture and daily life you will find in this online course generally and mainly focus on the situation in Flanders.”

The main characters in this course are Anna and Alex. Anna and Alex are two Italian students going to Belgium on an Erasmus Programme.

They are welcomed in their university town by Ward and Charlotte. Ward and Alex have met in England where they took an English language course together.

Anna and Alex have registered for a buddy of the university. These buddies, Ellen and Steven, will show them their way around the university and the city.

Anna and Alex will take you through this Dutch course. They will take you along on their dates and contacts with fellow students and lots of other people. You will find their adventures in the story (the first introduction to every unit), guided by several pictures.

In the story you will find links to several language exercises, to a pop-up glossary, to grammar items and exercises, to culture and everyday life files and to a personal notebook. To this introduction unit, for example, you will find a pop up glossary with examples of instruction languages in Dutch (used in the exercises) translated to English.

On average, you should expect to spend between 60 and 75 hours doing online activities to complete the whole course in order to achieve the learning objectives, which correspond to level A1 of the European Framework of Reference for Language. But remember that e-learning is a flexible tool: the amount of time, as well as its distribution, is up to you. The more time you devote to the course and the more regularly you attend it, the better you will learn Italian. Take your time, take enough time.

We hope you will enjoy this course and you’ll arrive in Belgium with enough luggage to get you through your first days.

We wish you all the best.

 

Anna and Alex, two Erasmus students, are the main characters in the Finnish E-LOCAL course. Anna and Alex arrive in Rovaniemi, a university town at the Arctic Circle in northern Finland.

Anna and Alex are welcomed to the country by Finnish students Lauri and Jenni. Later on, their learning process is supported by Finnish teachers Jussi and Helena.

You will follow Anna and Alex in their adventures at the Arctic Circle and discover the Finnish language and culture with them.

In each unit, you will find a story encompassing seven situations and a comprehension quiz at the end; grammar explanations along with related exercises; cultural sections and information on daily life; language exercises to strengthen your vocabulary and communicative aspects of learning. After reading the cultural texts, the cultural exercises put your memory to test. However, some cultural questions may even extend beyond the texts and test your skills in making associations or searching for information.

Wherever considered necessary, you will find a specific glossary, but please remember that you always have the Overall Glossary at your disposal as well. It contains the entire vocabulary used on the course. The Overall Grammar is another useful tool containing all grammatical explanations of the course.

You should be expected to spend on average 60–75 hours doing on-line activities to achieve the learning objectives of the course, which correspond to level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). But keep in mind that e-learning is a flexible method: both the amount of time and its distribution are up to you. The more time you devote to the course and the more regularly you attend it, the better you will learn Finnish.

Are you ready to start your adventure? We wish you a pleasant discovery!

The main characters in this course are Anna and Alex. Anna and Alex are two students going to Hungary on an Erasmus Programme.
They are welcomed in their university town by János and Charlotte. János and Alex met earlier as Alex has already been to Hungary, so he knows some Hungarian.

Alex travels with his friend, Anna. Anna and Alex will take you through this Hungarian course. They will take you along on their dates and contacts with fellow students and lots of other people. You will find their adventures in the story - the first introduction to every unit - with several pictures to guide you.

Beside the story you will find links to files with grammar items and exercises, and to information on culture and everyday life. You will also find an overall pop up glossary  that you can you can use when you are online. You also find this in a PDF file on the website. To make it easier to use, we advise you to print it.
We hope you will enjoy this course and you’ll arrive in Hungary with enough luggage to get you through your first days.

We wish you all the best.

The main characters of the Italian E-LOCAL Course are Anna and Alex. They are two Erasmus students who arrive in Bologna.

Anna and Alex are welcomed in their university town by Lorenzo and Lucia and are helped in their learning process by Elena and Giovanni.

You will follow Anna and Alex in their adventures and discover the Italian language and culture with them.

In each unit you will find a story with seven situations and a comprehension quiz at the end; grammar explanations along with related exercises; cultural pills with short tests and everyday information; language exercises to fix grammar, lexicon and communicative aspects.

In each part, where necessary, you will find a specific glossary, but please remember that you will always have the Overall Glossary at your disposal. This contains all the vocabulary used in the course. You will also be able to download the Overall Grammar, which includes all the grammar explanations of the course.

On average, you should expect to spend between 60 and 75 hours doing online activities to complete the whole course in order to achieve the learning objectives, which correspond to level A1 of the European Framework of Reference for Language. But remember that e-learning is a flexible tool: the amount of time, as well as its distribution, is up to you. The more time you devote to the course and the more regularly you attend it, the better you will learn Italian. Take your time, take enough time.

Are you ready to start your adventure? We wish you a pleasant discovery!

The main characters of the Polish E-LOCAL Course are Anna and Alex. They are two Erasmus students who arrive in Poznań.

Anna and Alex are welcomed to their university town by Wojtek and Marysia. Later on they will be helped in their learning process by Michał and Paulina.

You will follow Anna and Alex in their adventures and discover with them Polish language and culture.

In each unit you will find a story with seven situations and a comprehension quiz at the end; grammar explanations along with related exercises; cultural pills and information on daily life; language exercises to consolidate lexicon and communicative aspects.

In each part where it is necessary, you will find a specific glossary but remember that you always have the Overall Glossary at your disposal. It contains all the vocabulary used in the course. The Overall Grammar is another useful tool gathering all grammatical explanations of the course.

You should be expected to spend on average 60-75 hours on online activities to achieve the learning objectives of the course, which correspond to level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages. But remember that e-learning is a flexible tool: both the amount of time and its distribution are up to you. The more time you devote to the course and the more regularly you attend it, the better you will learn Polish. Take your time, take enough time.

Are you ready to start your adventure? We wish you a pleasant discovery!

Anna and Alex are the main characters of the Portuguese E-LOCAL Course. They are two Erasmus students who have come to study in Coimbra for a year.

Anna and Alex are welcomed in Coimbra by Pedro and Inês, and they start learning Portuguese during private lessons with Joana and Ricardo.

You are invited to join Anna and Alex in their discovery of the Portuguese language and culture.

Every unit opens with a story comprised of seven situations and closes with a comprehension quiz. Grammar will be explained along the unit in specific exercises. You will have an opportunity to learn a bit more of the Portuguese culture and daily life from short texts and quizzes. There are also some language exercises to help you with grammar, vocabulary and communicative aspects.

Each story and some of the exercises are accompanied by glossaries; alternatively you can download the Overall Glossary. Besides, you'll be able to download the Overall Grammar with all the grammar explanations along the course (see Useful Tools for more details).

You should expect to spend 60- 75 hours online for the entire course, in order to achieve knowledge of Portuguese to CEFR level A1. By the end of the course you will find exercises and sections that aim beyond A1 level. E-learning is a flexible tool: it's up to you to choose both how much time you spend online and how you manage it. The more time you give to the course and the more regular your online activities are, the better results you will be able to achieve in learning Portuguese. Take your time, take enough time!

Are you ready to start your adventure? We wish you a pleasant discovery!